Klasik Mobilya

Mobilya yalnız pratik amaçla mı kullanılır?

Bir mobilya parçası kendisini yapan, kullanan insanlar, yapıldığı yer ve dönemin hakkında çok şey anlatır.

 

Günümüzde şehirlerde yaşayan bizlerin mobilyasız yaşamımızı sürdürmemiz adeta olanak yoktur. Hayatımız onlarla birlikte geçer. Oturmamız, yatmamız, yemek yememiz, çalışmamız, çevremizin ve eşyamızın düzeni hep onların yardımı ile gerçekleşir.

 

MOBİLYA PRESTİJ ARACI

 

Tarihe baktığımızda koltuk ve sandalyelerin yalnız yüksek sınıfa mahsus eşyalar olduğunu, toplumda saygın bir yeri olan katiplerin bile yere bağdaş kurarak görevlerini yerine getirdikleri biliyoruz. Padişahların, Sultanların mobilya üzerinde oturduklarını, diğerlerinin ise ayakta durduklarını görürüz. Evet, mobilyalar kişinin toplum içindeki yerini belirleyen birer göstergedir.

Günümüzde bile bir eve ilk girdiğimizde gözümüze çarpan eşyadan ev sahibinin sosyal konumu hakkında, yaklaşık bir yargıya varmaz mıyız?

Mobilya kişinin kendine özgü alanıdır. Her bir bireyin kendi beğenisine bağlı bir mobilya seçimi vardır.

 

KLASİK MOBİLYA

 

Klasik mobilyalar üretildiği her devre göre değişik isimler alır. Her devrin stil ve üslubu farklıdır. Her stil belli bir süreden sonra yerini başka bir stile bırakmıştır. Stiller bulundukları ülkelere göre ana formunu kaybetmeden küçük değişikliklere uğramışlardır. Hatta isimleri o ülkelerin isimleri ile birlikte anılmıştır.

 

 

Klasik mobilya ile Modern mobilya özellikleri arasındaki fark.

Klasik Mobilya

Sadece dişli, zıvanalı, kertme birleştirmeler kullanılmış ve birleştirmelerde ağaç ve çiviler kullanılmıştır. Döşemelerde genellikle doğal gereçler kullanılmıştır.

Modern Mobilya

Yalnızca dişli birleştirmeler değil, metal bağlantı elemanları da (minifiks, vida, kavela ve benzerleri) kullanılmaktadır. Döşemelerinde genellikle suni kauçuk kullanılmakta, doğal gereçlere fazla yer verilmemektedir.

Klasik Mobilya

Üsy yüzey işlemlerinde genellikle gomalak cilası kullanılmıştır.

Modern Mobilya

Üst yüzey işlemlerinde selülozik vernik, asit ile aşındırma, renklendirme, renk açma vb. işlemler kullanılmaktadır.

Klasik Mobilya

El işçiliği daha fazla olduğundan dolayı mobilya üretimi az ve sınırlı sayıda olmuştur. Süslemeler ağırlıktadır çoğunlukla bütün mobilyalar oymalıdır.

Modern Mobilya

El işçiliği azaltılıp, makine işçiliği ile kısa zamanda çok mobilya üretilmiştir. Süslemeler çok az hatta hiç yer verilmemiştir, oyma işi az yapılmaktadır.

Klasik Mobilya

Klasik mobilyada bir stil yıllarca etkisini sürdürmüştür.

Modern Mobilya

Model değişimi kısa aralıklarda olmuştur.

 

Bu kısa yazı, söz konusu olan mobilyanın değerli sanatseverlerimizin beğenisine sunulan sanat işçiliği ve farklı dönem özelliklerini taşıyan mobilyanın değerini ve nadirliğini açıklamaktadır.

 

Saygılarımızla Teşvikiye Müzayede.