Osmanlı İttihad Vapur Şirketi 2 liralık kuponları ile birlikte hisse senedi